You are here: Home > złoża > Węgiel brunatny

Węgiel brunatny

16Węgiel brunatny zużywany jest głównie jako paliwo w elektrowniach cieplnych. Stanowi on wartościowy materiał do produkcji brykietów opałowych, a przede wszystkim surowiec przemysłu chemicznego. Ekstrakcja dostarcza wosków montanowych, które stanowią podstawowy składnik past do podłóg, past do butów, mas kablowych, smarów do nart i wielu innych produktów. Niektóre gatunki węgli brunatnych, tzw. węgle barwiące, stanowią surowce przemysłu brunatnych farb ziemnych. Wytlewanie węgla brunatnego, t j. niskotemperaturowe odgazowanie bez dostępu powietrza w temperaturze 500—600°C, dostarcza półkoksu, który jest dobrym paliwem przemysłowym i domowym, a nadto prasmoły, która jest materiałem wyjściowym do procesu uwodornienia ciśnieniowego. Z prasmoły uzyskuje się, np. w NRD i RFN, oleje opałowe i dieslowskie, smary, benzynę, parafinę, gaz oraz koks elektrodowy, Z węgla brunatnego można uzyskać gaz opałowy oraz gaz wodny. Uwodornienie węgla brunatnego zmierza do uzyskiwania paliw płynnych oraz olejów smarowych dla pojazdów mechanicznych.. Z tego punktu widzenia jest to surowiec bardziej wartościowy od węgla kamiennego.

Comments are closed.